Ψυχαναλυτικά ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

2010 - 2011

Ινστιτούτο του Φροϋδικού Πεδίου

Ψυχαναλυτικά Σεμινάρια στην Αθήνα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Πληροφορίες: pertesi@otenet.gr
Τηλ : 210 72 26 520