Υπό την αιγίδα της Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.

Υπό την αιγίδα της Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.

9-11 Νοεμβρίου 2018 Electra Palace-Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες πατήστε εδώ