Σεμινάρια
 
Newsletter:  Εγγραφή
 
Newsletter:  Διαγραφή
 
Σεμινάρια

Από την ίδρυση της Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. έχει δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση ειδικών του χώρου της ψυχικής υγείας καθώς επίσης και στην επιμόρφωση φοιτητών και άλλων επαγγελματιών των οποίων το αντικείμενο εργασίας απαιτεί ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρώπινης συμπεριφοράς και επικοινωνίας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρουν θεωρητική κατάρτιση, πρακτική εξάσκηση και βιωματικές εμπειρίες.

Συγκεκριμένα λειτουργούν Σεμινάρια (Ετήσιας Διάρκειας - Ευαισθητοποίησης)

  • Ψυχιατρική & Ψυχοθεραπεία Παιδιών
  • Ομαδικής Ψυχοθεραπείας
  • Δυναμικής της Οικογένειας
  • Κοινωνική Ψυχιατρική


Εάν ενδιαφέρεστε για κάποιο από τα σεμινάρια της Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π., παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία, στέλνοντάς μας το Βιογραφικό σας καθώς και μια συνοδευτική επιστολή.