ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για να εξεταστούν επισταμένως τα ζητήματα που προκύπτουν σε διάφορους τομείς της Ψυχικής Υγείας, για την απόκτηση και τη διάδοση των πληροφοριών και ερευνητικών ευρημάτων στην Ψυχική Υγεία, για την εγκαθίδρυση σχέσεων συνεργασίας με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς στον ίδιο τομέα, με τον καλύτερο πάντα συντονισμό,  στην Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα:

  • Τμήμα Παιδιού και Εφήβου  Τμήμα Ενηλίκων 
  • Τμήμα Γηριατρικής / Alzheimer
  • Τμήμα Οικογένειας / Συστημικής Ψυχοθεραπείας
  • Τμήμα Εκπαίδευσης
  • Τμήμα Ψυχομετρικών Τεστ (MMPI, TAT, CAT, HTP, FK)
  • Γραμμή Πρώτων Βοηθειών

 

Η Γραμμή Πρώτων Βοηθειών λειτουργεί για παροχή άμεσης βοήθειας και όχι σε αντικατάσταση ιατρικού ραντεβού.

Το προσωπικό της Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. αποτελείται από Ψυχιάτρους, Παιδοψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Ψυχιατρικές Νοσηλεύτριες, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Συνεργάτες (Στατιστικολόγους, Κοινωνιολόγους κ.α.) καθώς και βοηθητικό προσωπικό.