12η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας
12η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας
click to enlarge

Σας προσκαλούμε να γίνετε συνεργοί σ’ αυτή την προσπάθεια, να αγκαλιάσετε τη μετεκπαιδευτική Ημερίδα τη Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας "Διακομιδή Νεογνού" που θα πραγματοπoιηθεί το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου στα Ιωάννινα. Πιστεύουμε ότι το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας θα είναι μεγάλο και τα οφέλη που θα προκύψουν για το κοινωνικό σύνολο θα είναι ακόμη μεγαλύτερα.