Επιστολή Προέδρου
Επιστολή Προέδρου
click to enlarge

 

Aποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και προνόμιο να εγκαινιάζω τη θητεία μου ως προέδρου της Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. Ο απερχόμενος πρόεδρός μας Δρ. Ι. Κούρος αξίζει τεράστια ευγνωμοσύνη για το ότι μας έκανε να νιώθουμε πως ανήκουμε πραγματικά στην Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. Ο ίδιος παραμένει επί δεκαετίες άριστο πρότυπο για όλους, και ως εκ τούτου η αποχώρησή του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό. Χάρη στο έργο όλων των επιτροπών μας και στην καθοδήγηση του Συμβουλίου, εισερχόμαστε τώρα σε μια νέα εποχή με την ελπίδα να ενσωματώσουμε νέα καινοτόμα διεθνή προγράμματα κατάρτισης. Ο κύριος στόχος του Συμβουλίου για τα προσεχή έτη θα είναι η αναβάθμιση των εκδοτικών μας επιχειρήσεων καθώς και των ερευνητικών και εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, επιδίωξή μας είναι να συγκροτήσουμε ένα διαδραστικό δίκτυο το οποίο θα παρέχει επιστημονική γνώση και πρακτικές συμβουλές πάνω σε καινοτόμα πρότυπα υπηρεσιών υγείας προς όφελος της κοινότητας και θα αναβαθμίζει τις σχετικές μεθοδολογίες. Πρόθεσή μας είναι να χρησιμοποιήσουμε όλους μας τους πόρους προκειμένου να επεκτείνουμε και να βελτιώσουμε την επιστημονική κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα και να εξασφαλίσουμε στα μέλη μας τα μέσα ώστε να κοινοποιούν τα ευρήματά τους, με σκοπό να διευκολύνουμε τις επιστημονικές ανταλλαγές και συνεργασίες. Η Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π και  το Κ.Υ.Μ. μπορούν να συμβάλλουν στην κοινή μας προσπάθεια να βελτιώσουμε τους επιστημονικούς μας κλάδους και να αναπτύξουμε πνεύμα συλλογικότητας. Πρωταρχικό μας ενδιαφέρον θα είναι να ενθαρρύνουμε τη διαρκή κατάρτιση μεταξύ των ιατρών, των επαγγελματιών της περίθαλψης και των συναφών ειδικοτήτων, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να επεκτείνουν την εμπειρία και τις γνώσεις τους. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας και σας παρακαλούμε να μην διστάζετε να μας κοινοποιείτε τυχόν υποδείξεις σας που πιστεύετε ότι θα συμβάλλουν στη βελτίωσή μας.

Ειλικρινώς,

Αναστασία Καρκάνη

 

PhotoGallery