Υποβολή Περιλήψεων

Κατεβάστε εδώ τη Φόρμα Περιλήψεων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ!

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων : 15 Μαρτίου 2017
Προθεσμία υποβολής Poster : 1 Απριλίου 2017

Όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να συνεισφέρουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα με την υποβολή την πρότασής τους στην γραμματεία της Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. (congress@appac.gr).  Όλες οι αποδεκτές περιλήψεις  θα παρουσιαστούν στο Βιβλίο Περιλήψεων, το οποίο θα διανεμηθεί στο Συνέδριο.

Οι περιλήψεις θα επιλεχτούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και βάσει θέματος θα παρουσιαστούν είτε προφορικά, είτε σε μορφή poster. Ο χρόνος που διανέμεται για κάθε προφορική παρουσίαση θα εξαρτηθεί από τη συνεδρίαση στην οποία η περίληψη θα τοποθετηθεί.

Η αποδοχή ή η απόρριψη της πρότασης από την Επιστημονική Επιτροπή θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μέσα σε 3 εβδομάδες. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει την επιστολή, ελάτε σε επαφή με τη γραμματεία του συνεδρίου.

Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200 λέξεις και πρέπει να γραφτεί σε  γραμματοσειρά 12 και TIMES NEW ROMAN.

Οι Ελληνικές περιλήψεις πρέπει να έχουν τουλάχιστον τον τίτλο, τα ονόματα των συγγραφέων και τις θέσεις εργασίας και στα αγγλικά.

Η περίληψη πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή:

1. ΤΙΤΛΟΣ: Δώστε τον τίτλο της εργασίας, δείχνοντας σαφώς τη φύση της έρευνας. Χρησιμοποιήστε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ για τον τίτλο. Να μην υπερβαίνει τις 2 σειρές.

2. Ονόματα συντακτών: το όνομα του παρουσιάζοντας συντάκτη να είναι υπογραμμισμένο, να υπάρχει μόνο το αρχικό του ονόματος, και να ακολουθεί το επώνυμο.

3. Τίτλος / Θέση / Επάγγελμα όλων των συγγραφέων

4. Ινστιτούτο / Ίδρυμα / Οργανισμός / Εταιρεία όλων των συγγραφέων και πόλη

5. Περίληψη: Εισαγωγή
Σκοπός
Μέθοδος
Αποτελέσματα, Συμπέρασμα

Εάν η περίληψή σας είναι στα αγγλικά, αλλά επιθυμείτε να παρουσιάσετε την εργασία σας στα ελληνικά, μη ξεχάσετε να το αναφέρετε στο έντυπο περιλήψεως.

Οι περιλήψεις να περιέχουν το κείμενο μόνο - οι γραφικές παραστάσεις και οι εικόνες δεν μπορούν να παρεμβληθούν και δεν θα τυπωθούν. Μην περιλάβετε τις αναφορές και τις υποσημειώσεις στην περίληψη. Παρακαλούμε αποφύγετε την έντονη γραφή, τους πλάγιους χαρακτήρες και την υπογράμμιση μέσα στο κείμενο.

Τα προϊόντα φαρμάκων πρέπει να προσδιοριστούν από τα μη ειδικευμένα ονόματά τους μόνο. Οι εμπορικές φίρμες δεν επιτρέπονται.