Εγγραφείτε στο YouTube της Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. !
Εγγραφείτε στο YouTube της Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. !
click to enlarge

Δείτε βίντεο και ομιλίες από προηγούμενα συνέδριά μας εδώ!

http://www.youtube.com/user/appacgreece

Παρατήρηση:Κάποιες ομιλίες στα Αγγλικά δεν δημοσιεύονται κατόπιν απαίτησης των ομιλητών,επιπλέον οι περισσότερες Ελληνικές ομιλίες δεν δημοσιεύονται.