Σκοπός

Η αποστολή της Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. είναι να συμβάλει στη πρόληψη και στην αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων και ψυχικών διαταραχών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, με την εξειδίκευση και επιμόρφωση στελεχών ψυχικής υγείας, με την εφαρμογή πρότυπων θεραπευτικών προγραμμάτων καθώς επίσης και με την οργάνωση συνεδρίων και  εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Οι στόχοι μας είναι:

  • Η πρόληψη και αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων και ψυχικών διαταραχών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων
  • Η ενημέρωση του κοινού και η ευαισθητοποίηση-ενημέρωση ειδικών επαγγελματικών ομάδων στις σύγχρονες αντιλήψεις για τη ψυχική υγεία
  • Η εξειδίκευση και η επιμόρφωση στελεχών ψυχικής υγείας
  • Η έρευνα και η μελέτη κοινωνικών και ψυχολογικών παραγόντων και φαινομένων που συνδέονται με την εκδήλωση ψυχικών διαταραχών
  • Η εφαρμογή πρότυπων θεραπευτικών προγραμμάτων
  • Η οργάνωση και η λειτουργία υπηρεσιών και ενδιάμεσων δομών θεραπευτικής αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών και αποκατάστασης στο επίπεδο της κοινότητας